Recitační soutěž

Dne 3. března 2020 proběhla na škole recitační soutěž pro žáky 2. – 5. ročníků.
V I. kategorii soutěžili žáci 2. – 3. ročníků, ve II. kategorii žáci 4. – 5. ročníků.

Porota o vítězích rozhodla takto:
I. kategorie
1. místo – Viktorie Priessnitzová
2. místo – David Knap
3. místo – Anežka Sosnová

II. kategorie
1. místo – Emma Krobotová
2. místo – Matyáš Sivek
3. místo – Laura Tomanová

Všem vítězům gratulujeme. Děkujeme Spolku rodičů za poskytnutí odměn pro soutěžící žáky.
Za 1. stupeň R. Tisovská