Škola od 11. 5. (možnost nástupu pro žáky 9. ročníků)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna je od pondělí 11. května umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na příjímací zkoušky. Cílem výuky bude příprava z českého jazyka a matematiky pouze za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Vyučování bude probíhat od 9:00 do 12:30 ve dvou blocích od pondělí do čtvrtka (v pátek žáci doškoly nepůjdou). Žáci budou ve škole v maximálně 15-ti členných skupinách. Složení skupin je po celou dobu neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit později než 11.5.

Nahlásit účast na výuce je nutné do čtvrtku 7. května třídnímu učiteli – na pozdější nahlášení nebude bráno zřetel. Následně budete informováni, kde a kým bude žák vyučován.

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě po dobu výuky stravovalo ve školní jídelně, sdělte tuto informaci nejpozději do 7. 5. do 9:00 paní vedoucí školní jídelny, tel. 730 521 485. Platba je možná pouze v hotovosti v pondělí 11. 5. v době 7:30 – 8:40 a 12:30 – 13:00. Obědy by byly k dispozici od úterka 12. 5.

Žáci vstupují do školy za zachování pravidel stanovených krizovým štábem, zejména je nutné použití roušky na obličej a dodržování odstupů 2m (platí i pro prostor před školou)!
Při frontální výuce ve škole je možné, na pokyn učitele, roušku sejmout. Je nutné ji pro pozdější použití vložit do sáčku, který si žák za tímto účelem přinese. Ve společných prostorách (chodba, WC) je nutné opět roušku použít. Nerespektování hygienických pravidel, jejich opakované nedodržování, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, popř. jeho vyloučení z přípravy. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti prokazatelně vyrozuměn.

Před zahájením výuky je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení zákonných zástupů o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Bez tohoto podepsaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn! Ke stažení zde – čestné prohlášení, popř. vytištěné na vrátnici školy (pondělí, středa 7:30 – 13:30).

Vedení školy

Dokumenty ke stažení:
Vyzvedávání dětí – družinová skupina
Vyzvedávání dětí – dopolední výuka