Škola od 25. 5. (možnost nástupu pro žáky I. stupně)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna je od pondělí 25. května umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
Vyučování bude probíhat od 8:00. (Ranní družina není.) Sraz před školou s určenými pedagogickými pracovníky bude 7:45. Žáci budou ve škole v maximálně 15-ti členných skupinách. Složení skupin je po celou dobu neměnné (zůstává stejné na dopolední i odpolední výuku, žáci nemohou přecházet ze skupiny do skupiny), žáka nelze do skupiny zařadit později než 25. 5.

Ukončení dopoledního bloku výuky bude upřesněno (v rozmezí 11:30 – 13:00 z důvodu stravování ve školní jídelně). Ukončení odpoledních aktivit je 16:00 (dítě je možné vyzvednout kdykoli během odpoledního bloku).

Nahlásit účast na výuce je nutné do pondělí 18. května třídnímu učiteli – na pozdější nahlášení nebude bráno zřetel. Následně budete informováni, kde a kým bude žák vyučován. Třídnímu učiteli nahlaste, zda máte zájem o výuku pouze dopoledne, dopoledne s obědem, či dopolední i odpolední. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě po dobu výuky stravovalo ve školní jídelně, sdělte tuto informaci nejpozději do 12. 5. do 9:00 také paní vedoucí školní jídelny, tel. 730 521 485. Platba je možná pouze v hotovosti od úterý 12. 5. v době 7:30 – 8:40 a 11:30 – 13:30.
Žáci vstupují do školy za zachování pravidel stanovených krizovým štábem, zejména je nutné použití roušky na obličej a dodržování odstupů 2m (platí i pro prostor před školou)! Je nutné, aby byli žáci vybaveni alespoň dvěma kusy roušek a sáčky na uchovávání použitých roušek!

Při frontální výuce ve škole je možné, na pokyn učitele, roušku sejmout. Je nutné ji pro pozdější použití vložit do sáčku, který si žák za tímto účelem přinese. Ve společných prostorách (chodba, WC) je nutné opět roušku použít. Nerespektování hygienických pravidel, jejich opakované nedodržování, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, popř. jeho vyloučení z přípravy. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti prokazatelně vyrozuměn.

Před zahájením výuky je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení zákonných zástupů o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Bez tohoto
podepsaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn! Ke stažení zde – čestné prohlášení, popř. vytištěn na vrátnici školy (pondělí, středa 7:30 – 13:30).

Vedení školy

Dokumenty ke stažení:
Vyzvedávání dětí – družinová skupina
Vyzvedávání dětí – dopolední výuka