Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
děkuji Vám za spolupráci v poslední době a zároveň bych Vás chtěl informovat o několika zásadních věcech, které proběhnou do konce školního roku.
Vzhledem k blížící se generální opravě školní kuchyně i jídelny bych Vás rád informoval o tom, že výdej obědů pro žáky bude probíhat jen do pátku 12. června. Letošní školní rok bude také i z těchto důvodů předčasně ukončen a to v pátek 26. června.

Informaci ohledně rozdávání vysvědčení Vám ještě pošleme. Co se týče odevzdávání učebnic a ostatních třídnických záležitostí, budou Vás vždy informovat jendotliví třídní učitelé. Přes veškeré komplikace jsme se rozhodli přistoupit i ve druhém pololetí ke klasickému hodnocení známkami. Většina žáků využila možnosti zlepšit si známku svým aktivním přístupem v době uzavření škol.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald