Škola od 8. 6. (informace pro rodiče žáků 2. stupně)

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Z důvodu možného otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. června zjišťujeme Váš zájem. Žáci by měli možnost navštěvovat konzultace a následně třídnické hodiny ve skupinách po maximálně 15 žácích. Neprobíhala by tedy výuka v běžných třídách. Konzultace by probíhaly určený den, popř. dny, a nebyly by ze všech předmětů. Jednalo by se o setkávání navazující na vzdělávání na dálku – upevnění učiva, shrnutí, také na aktivity v souvislosti s hodnocením vzdělávání. Třídnické hodiny by se zabývaly organizačními úkoly, které jsou spojené s koncem školního roku (např. výběr učebnic, vyzvednutí pomůcek).

Vzhledem k plánované rekonstrukci školní jídelny a kuchyně se pro žáky 2. stupně nebude vařit.
Při prvním nástupu do školy je nutné odevzdat vyučujícímu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Tento formulář je ke stažení na webových stránkách zde –  čestné prohlášení a vytištěný na vrátnici školy.

Pokud máte o výuku tímto způsobem zájem, sdělte to svému třídnímu učiteli obratem, nejpozději však do úterý 2. června.
Následně budete informováni o tom, jak přesně bude výuka probíhat pro Vaše dítě.