Vážení rodiče,

s nadcházejícím školním rokem 2020/2021 bychom Vás rádi informovali o organizaci výuky  a také o několika zásadních věcech:

1) Stravování: Vzhledem ke skutečnosti, že stavební firma zajišťující generální opravu jídelny nedodržela termín předání stavby, dojde k výdeji obědů pro žáky nejdříve od pondělí 7. září. Z hlediska organizace výdeje a hygienických pravidel není možné zajistit náhradní stavu tak velkému počtu strávníků. Omlouváme se za vniklou situaci.

Výběr stravného probíhá od čtvrtku 27. 8. do pondělí 31. 8. od 7:30 do 13:00, v úterý 1. 9. od 7:30 do 15:00 ve školní jídelně u paní vedoucí.

Cena za 1 oběd:
strávníci 7-10 let: 24,- Kč
strávníci 11-14 let: 26,- Kč
strávníci 15 a více: 29,- Kč

2) Koronavirová opatření:

  1. A) Mimoškolní akce: S ohledem na stávající situaci, termín konání a doporučení MŠMT jsme se rozhodli zrušit letošní školu v přírodě. Lyžařský kurz zrušen není a věříme, že proběhne.
  2. B) Organizace výuky: 1. září proběhne výuka beze změn stejně jako v minulých letech. Žákům (kromě 1. tříd) začíná výuka v 8:00 v kmenových třídách. Žáci 1. tříd začínají v 9:00 v kulturním domě.
  3. C) Škola zajistí pravidelný úklid a desinfekci hygienických prostor, povrchů či předmětů, které používá větší počet lidí (klávesnice, počítačové myši….).

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění (např. alergie – rýma, kašel….), není umožněn vstup do školy bez potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost. Toto odevzdá třídnímu učiteli.

Přesto, že žáci nemusejí nosit roušky ve společných prostorách, prosíme, abyste své děti jednou rouškou vybavili. Budou ji potřebovat v případě, že se vydají kamkoli autobusem (plavání, divadlo, kino…) nebo do veřejných prostor (knihovna…). Rouška je také nutná v případě, že se u žáka vyskytnou akutní příznaky infekčního onemocnění. Z tohoto důvodu také  žádáme o důkladnou kontrolu a aktualizaci telefonních čísel a osob, zmocněných k vyzvedávání dítěte.

Výuka žáků bude v co největší míře probíhat v kmenových třídách s ohledem na možnosti a provoz školy.

 

Děkujeme za Vaše pochopení i spolupráci.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald