INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Výběr stravného probíhá od čtvrtku 27. 8. do pondělí 31. 8. od 7:30 do 13:00, v úterý 1. 9. od 7:30 do 15:00 ve školní jídelně u paní vedoucí (tel. 730 521 485).

V této době lze zakoupit také čipy na obědy – výše vratné zálohy je 120,- Kč.

Cena za 1 oběd:
strávníci 7-10 let: 24,- Kč
strávníci 11-14 let: 26,- Kč
strávníci 15 a více: 29,- Kč

 DÍTĚ MÁ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, JEN KDYŽ JE VE ŠKOLE!!!

Chybí-li dítě ve škole druhý a každý další den a nemáte-li stravu odhlášenou, tato strava propadá bez náhrady a navíc musíte uhradit režijní náklady ve výši 28,- Kč/1 den.