Změny ve výuce od 5. 10. do 18. 10.

Informace o změně výuky vzhledem k usnesení vlády o přijetí krizového opatření z 30. 9. 2020

Od pondělí 5. 10. do pátku 18. 10. platí následující opatření:

I. stupeň:

Provoz škol se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv. TV probíhá za současných hygienických pravidel. Není omezeno plavání, bruslení se posunuje o dva týdny. Děti budou častěji pobývat venku, proto dohlédněte na oblečení podle počasí.

II. stupeň:

Provoz škol se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Z tohoto důvodu se ruší tělesné výchovy na 7:00 pro chlapce a tato se přesouvá do 6. hodiny. Ukončení těchto 6. hodin bude nestandardní v 13:10 pro chlapce i dívky daných tříd. Např. čtvrtek 9. AB – všichni začínají v 8:00, všichni končí v 13:10.

Kroužky:

DDM pozastavuje prozatím na dva týdny činnost.