Organizace výuky vzhledem k opatření od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

I. stupeň

 • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
 • je zrušeno plavání
 • zrušen zpěv
 • školní družina funguje bez omezení
 • školní jídelna funguje bez omezení
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10

II. stupeň

 • je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
 • 12. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
 • 12. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
 • 19. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
 • 19. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
 • V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
 • zrušen zpěv
 • omezena výuka TV
 • školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
 • VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSIČŮ  OD 11:15 – 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.