Opatření od dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020

Uzavírá se 1. i 2. stupeň ZŠ a žáci přecházejí na distanční výuku. O způsobu budete informováni přes elektronickou žákovskou knížku (DM software).

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

V případě neúčasti na výuce je zákonný zástupce povinen absenci omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí totéž, co pro prezenčním vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (z rodičovského účtu DM software – elektronická žákovská knížka).

26. – 27. 10. volno před podzimními prázdninami
28. 10. státní svátek
29. – 30. 10. podzimní prázdniny

V provozu není školní družina.

 

Školní jídelna – Sídliště

Žáci mají od zítřejšího dne obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit dnes od 13:00 do 20:00 na portálu e-strava, popř. telefonicky na čísle 730 521 485 od 16:00 do 18:00. Výdej pak bude možný do jídlonosičů v době od 11:15 do 12:30.

Školní jídelna – Václav

Žáci mají od zítřejšího dne obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit. Během dneška a zítřejšího dopoledne bude paní vedoucí zjišťovat předběžný zájem a informovat případné strávníky o způsobu odběru obědů z důvodu provozu MŠ. Tel: 734 788 706, popř. e-mail. sjms.rychvald@seznam.cz

 

Ošetřovné

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola.

Novinkou je, že v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Nicméně i tak bude formulář žádosti možno vyzvednout na vrátnici školy.