TikTok – dobrý sluha, ale zlý pán?

Sociální síť TikTok si za pět let své existence získala přes 850 milionů uživatelů a jejich počet dále narůstá. Zvláště oblíbená je u dětí a mládeže, tu naši, rychvaldskou, nevyjímaje. V rámci prevence případných negativních zkušeností, které v souvislosti se zmíněnou platformou jako metodikové opakovaně zaznamenáváme, si vás, vážení rodiče, dovolujeme poprosit, abyste věnovali několik chvil k prostudování stručného Průvodce autorek Bc. Kateřiny Duškové a Lucie Kodrikové, jenž má za cíl nastínit fungování, výhody, ale také úskalí TikToku. Budeme velmi vděční, pokud na základě informací v letáku obsažených o užívání sítě s dětmi promluvíte.

Předem děkujeme za spolupráci.

Metodikové prevence ZŠ Rychvald