Organizace výuky od 1.2. do 14.2. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Ani následující dva týdny se nic nemění a žáci zůstávají na distanční výuce. V některých ročnících dochází k drobným změnám v rozvrhu, naleznete jej v elektronické ŽK (DM software).
Obědy mají žáci hromadně odhlášeny. V případě, že si bude Vaše dítě obědy odebírat, musíte si je přihlásit u paní vedoucí (tel.730 521 485).