Dobrý den,

po konzultaci s MŠMT je umožněno testování i jinými než školou poskytnutými antigenními testy. Pokud budete chtít tohoto využít, je nutné informovat třídního učitele s předstihem s tím, že mu sdělíte typ testu (popř. pošlete fotografii) a výrobce, aby byla umožněna kontrola, zda se jedná o schválený typ testu. Pro testování v pondělí je nutná domluva s učitelem nejpozději během pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy. U testování jiným typem testů než školou poskytnutým, je nutná přítomnost zákonného zástupce u testování z důvodu zaručení správného použití. Zajištění jiného než Singclean testu je v režii rodičů. V jiném případě nebude umožněno testování jinými testy než poskytnutými školou.

Seznam antigenních testů