Organizace vyučování od 12. dubna 2021

Výuka 1. stupeň:

 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 1. stupně (Školní 1600 – část Sídliště):
  • Od 12.4. do 16.4. – 1.ABC, 2.B, 3.B, 4.ABC (a další liché týdny = 1. v pořadí)
  • Od 19.4. do 23.4. – 2.AC, 3.AC, 5.ABC (a další sudé týdny = 2. v pořadí)
  • v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka
 • Prezenčně dle rozvrhů nastupují všichni žáci ZŠ Petřvaldská 632 (část Václav)
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr (u žáků 1. a 2. ročníků je možná přítomnost zákonného zástupce u testování)
 • V případě, že své dítě nenecháte testovat, nemůže se účastnit prezenční výuky. Práce bude zadávána stejným způsobem, jako když je dítě nemocné.
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

Dobrovolná skupinová konzultace pro žáky 9. ročníků:

 • Žáci 9. ročníků možnost skupinových konzultací (maximálně po 6) – příprava na přijímací pohovory
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr. Bez testování se této skupinové aktivity nemůže zúčastnit. Skupinové výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce (v případě, že doloží podepsané potvrzení zákonného zástupce, že může odcházet sám, opouští školu)

Výuka 2. stupeň:

 • Ostatní žáci 2. stupně povinná distanční výuka

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete u paní vedoucí: tel: 730 521 485 (Školní 1600 – Sídliště), tel. 734 788 706 (Petřvaldská 632 – Václav)
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30 a 13:00 – 13:30

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách (nelze mísit třídy) pouze pro žáky prezenční výuky (pro ty, kteří jsou daný týden ve škole)
 • Pokud využijete ranní družinu v pondělí a čtvrtek, dítě bude testováno už zde
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku
 • Vyzvedávání dětí
  • Do 15 hodin přes paní vrátnou (hlavní vchod) – dítě vám zavolá
  • Po 15. hodině zvoňte u hlavních dveří do ŠD (z chodníku), p. vychovatelky Vám dítě pošlou

 

Vrátnice:

 • Otevřena pondělí – pátek 7:30 – 15:00

Více informací naleznete na portále https://testovani.edu.cz/ v sekci „pro rodiče“ https://testovani.edu.cz/pro-rodice , popř. „informace pro žáky a studenty“ https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty .

 

Testování – leták pro žáky

Testování -leták pro rodiče