Mezinárodní zkoušky z angličtiny

     O tom, jak důležitá je dobrá znalost angličtiny, už dnes nepochybuje nikdo. Její výuce proto přikládáme velkou váhu a v hodinách se snažíme rozvíjet všechny jazykové kompetence, a to poslech, konverzaci, čtení či psaní souvislých textů. Na tyto dovednosti se zaměřují i celosvětově uznávané zkoušky organizované prestižní cambridgeskou univerzitou, kterých se naši žáci každoročně účastní, přičemž ani letošní rok nebyl navzdory covidu výjimkou. Vybraní žáci ze 7.B skládali zkoušku YLE Flyers na úrovni A2, jedna žákyně z 8.B  letos poprvé čelila výzvě zkoušky PET for Schools B1, která je svou náročností srovnatelná se státní maturitou. S potěšením mohu konstatovat, že všichni účastníci dosáhli excelentních výsledků a rovněž doufám, že na své angličtině budou nadále usilovně pracovat a skládat zkoušky vyšší úrovně. Třeba už jen proto, že jazyková gymnázia jako Hladnov či Tigrid přidávají držitelům těchto certifikátů body při přijímacím řízení, čehož už letos někteří naši absolventi využili.

 

                                                                                                                Mgr. Vítězslav Adam,
                                                                                                                učitel anglického a německého jazyka