Mikuláš

Kráčí Mikuláš s berličkou, za ním rohatý s metličkou…….

A opravdu! 5.12. se objevili spolu s andělem a dalším čertem ve škole.

Majestátný Mikuláš dodával atmosféře důležitost, zato čert pokazil, co se dalo. Žákům v prvních, druhých i třetích třídách způsobil takové zmatky na tabuli, v kartičkách, na lavicích, že měli spoustu práce, aby jeho chyby napravili. Zachraňoval anděl. Všem dětem rozdal rozmanité dárečky, samozřejmě až po zazpívaných písničkách a odrecitovaných básničkách.

Děkujeme představitelům těchto důležitých rolí, Spolku rodičů za úhradu dárků.

 Za 1. – 3. ročník Eva Ulmanová

Hrdy-na-vse-co-detem-pokazil

Obrázek 1 z 8