Pěvecká soutěž

Dne 14. 2. se konalo školní kolo pěvecké soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci  (1. a 2. třída) a starší žáci (3. až 5. třída). Zúčastnilo se celkem 35 účinkujících. Žáci si připravili pěkné písničky, které pak s menší trémou zazpívali. Každý sklidil velký potlesk. Porota složená z učitelů vyhodnotila tři nejlepší výkony.

20230214_135127

Obrázek 1 z 2

V kategorii mladších žáků se umístili:

  1. místo – D. Mitzová (1.C)
  2. místo – S. Řepišťáková (2. B)
  3. místo – J. Oršulík (1. B)

V kategorii starších žáků:

  1. místo – M. Ochmanová (3. C)
  2. místo – E. Mitzová (4. B)
  3. místo – R. Čmiel (3. B)                              D. Lindáková