Světový den vody

Světový den vody se slaví od roku 1993 22.března. Důvodem se stala skutečnost, že na světě trpí
více než miliarda lidí nedostatkem pitné vody. I my s dětmi z 5. oddělení jsme si tento den
připomněli. Celé jedno odpoledne jsme věnovali této tématice. Vyhledali jsme si užitečné informace
na internetu, zahráli si karetní hru „Černého Petra“, vyrobili si pana Vodičku a paní Vodičkovou,
pustili si pohádku „O léčivé vodě“.
Smyslem této akce bylo dětem připomenout, že voda je pro život velmi důležitá. Musíme si ji vážit.
Za ŠD Veronika Pokludová