Zdravá pětka ve škole

V prvních jarních dnech, kdy potřebujeme po zimě nabrat energii, jsme využili v 1. třídách ZŠ
nabídky certifikovaného projektu Zdravá pětka, která se zabývá představením i objasněním významu
zdravého stravování.
Žáci si utřídili známé informace, získali nové. Učili se jednotlivé prvky ,,zdravého talíře“
pojmenovat. Podle nových poznatků vysvětlovali, co zdravého jejich svačinka obsahuje, co v ní
naopak chybí.
Nakonec si s chutí zasoutěžili. Sbírali pro tým ,,pětky“, které se při počítání bodů ukázaly cennějšími
než naše školní jedničky, což se projevilo i na získaném vysvědčení.
Na složení svačin dětem opravdu začalo záležet. Rády se s chutí pochlubí bílkovinami, ovocem,
zeleninou, vlákninou, vitamíny, mléčnými výrobky….
Za děti děkuji rodičům, protože hlavně oni jsou těmi, kteří vedou své potomky ke zdravým
návykům i celému životnímu stylu.
Za 1. ročník Eva Ulmanová.

Co-vysvedceni-skryva

Obrázek 1 z 4