Jak se prvňáci učí?

S touto otázkou i zvědavostí, jak vypadá škola i třídy uvnitř, přišli předškoláci z mateřských škol
22. března pro odpovědi k nám do školy.
Čeká je totiž důležitý životní moment – zápis do 1. třídy základní školy. Proto se pozorně rozhlíželi a
prokázali, že dovedou pozorně naslouchat žákům z 1. třídy při čtení, vytleskat slabiky, zaslechnout
počáteční hlásku slova, také spočítat, kolik nohou má pes či kočka….
Nelze pominout chvíli, kdy si děti sedly poprvé na školní židli ke skutečné školní lavici! A když si se
žáky prohlížely učebnice, objevovaly splněné úkoly. Hlavně je nadchly ,,ty velké jedničky“ !
Předškoláci se pustili do řešení hádanek, jednu z nich vyřešili samostatně nebo společně s prvňáky,
dá se říci, písemně. List s řešením si odnesly s sebou zpět do mateřské školy a je možné, že budou
v přemýšlení nadále pokračovat.
Děkuji paním učitelkám za péči, kterou dětem věnují, také za darované a dětmi vyrobené záložky
do knih, které jsou pro žáky nepostradatelné.
Všem dětem přejeme v základní škole úspěšný start.
Pedagožky 1. ročníku