VŠESPORTOVNÍ KURZ s adaptačními prvky pro 6. ročník

Krásného nedělního rána 24. 9. 2023 se před školou začalo hromadit 41 žáků plných
očekávání z nadcházejících dnů, které mají strávit na všesportovním kurzu s prvky adaptace
kolektivu v 6. ročníku. Odjezd od školy byl stanoven na 8:30. Cesta do Oderských vrchů
proběhla bez problémů, taktéž výstup celého kurzu přímo u hlavního vchodu střediska.
Ubytování bylo zajištěno v objektu rekreačního střediska Zálesí v Budišově nad
Budišovkou. Areál byl umístěn v blízkosti lesů a vodní nádrže Budišovka, kde naší škole byly
k dispozici dvě travnaté plochy, víceúčelové hřiště a hřiště volejbalové. Největší radost však
měli žáci z velké nafukovací trampolíny.
Děti si užily pestrou stravu (snídaně formou švédských stolů, svačiny ve formě pomazánky
nebo ovoce, teplý oběd i večeře). K využití byl také bufet.
Žáci spolupracovali v rámci své třídy – účastnili se skupinových her se společným cílem,
soutěžili jak v klasických míčových hrách, tak i hrách netradičních. V den příjezdu proběhlo
ubytování, hned po obědě následoval první kruhový rámec stanovišť míčových her, řešení
problémových situací a vodácký výcvik na suchu. V rámci pondělního dopoledního a
odpoledního programu byl zařazen výcvik na vodě – bezpečnost a pohyb na kánoi. Žáci se
učili základní dovednost ovládání kánoe a zásady bezpečnosti na vodě. Osádky dvou lodí
mohly svůj um ihned prověřit, neboť se záhadným způsobem vykoupaly. V úterý ráno se
žactvo proměnilo v detektivy a zahrálo si hru Zločinci, přitom procvičilo spolupráci a paměť.
Odpoledne se všichni účastníci vypravili na vycházku na místní rozhlednu vzdálenou 2,5 km
od střediska. Procházka byla spojena se šifrovací hrou, takže žáci museli zapojit i prvky
logiky a informatického myšlení. Zařazeny byly i hry na podporu kolektivu. Náplní každého
večera byl program v podobě kvízové hry, kolektivní spolupráce na řešení problémů, hry na
seznamování. Během posledního večera vzplál táborový oheň, a tak si žáci mohli opéct párky.
Ve středu měli v dopoledním programu závod v orientačním hledání stanovišť.
Je zapotřebí pochválit všechny žáky – dodržovali stanovený režim nočního klidu a neměli
žádný problém být v 7:00 nastoupeni k ranní rozcvičce. Každý žák si zaslouží respekt po
absolvování vodáckého výcviku na vodě, absolvování orientačního běhu a účasti na všech
kolektivních hrách.
My, učitelé, pak děkujeme všem žákům za nádherně strávený čas v prostorách pěkné
přírody a skvělého počasí.
T. Hanousek, I.Jurčík, R.Křižoščáková

Vsesportovni-kurz-2023-RS-Zalesi-1

Obrázek 1 z 1