Čtení s babičkou v 1.C

Děti ve třídě první C na Základní škole Rychvald se tento týden ponořily do
kouzla pohádek, když jejich babička, paní Širocká, přišla do třídy předčítat
pohádku od Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Zajímavým faktem je,
že paní Širocká dlouhá léta působila jako učitelka českého jazyka na druhém
stupni naší školy.


Pohádka o pejskovi a kočičce je klasickým příběhem o dobrodružství dvou
nezbedných zvířátek, která se stanou nejlepšími kamarády. Děti byly okouzleny
čtením babičky a sledovaly příběh s naprostým zaujetím. Pohádka v sobě skrývá
nejenom vzácnou moudrost a poznání, ale také důležité hodnoty přátelství,
sdílení a pochopení.
Ve škole následně děti vybaveny papírem, pastelkami a tvořivostí začaly
vytvářet vlastní "Domeček z pohádky," který byl inspirován prostředím, které
pejsek a kočička v pohádce sdíleli. Děti se vzájemně poradily, spolupracovaly a
zdobily své domečky, aby co nejlépe zachytily kouzlo příběhu. Mohly si také
pověsit na šňůru své oblíbené prádlo, aby jim na sluníčku pěkně uschlo.
Ovšem nejlepší ještě přišlo – tato úžasná díla byla vystavena na chodbě na
výstavě pro ostatní žáky a učitele. Bylo dojemné sledovat, jak ostatní žáci chodí
kolem těchto děl a obdivují tvořivost svých spolužáků. To přineslo nejenom
radost těmto malým umělcům, ale také podpořilo všeobecnou tvořivost a
schopnost sdílet své nápady s ostatními.
Tento projekt se stane součástí školního kalendáře a může sloužit jako
inspirace pro další výukové aktivity v budoucnosti. Již nyní se třída těší na další
babičky, které vyjádřily zájem o čtení svým vnoučatům a žákům naší školy. Toto
spojení generací nejenom přináší pohádky do života dětí, ale také podporuje
hodnotu rodinné tradice a důležitost rodiny v procesu vzdělávání. Bylo zároveň
hřejivé vidět v očích dětí úctu k babičce Kristiánka, která si dodala odvahu a
zhostila se tohoto úkolu s grácií.
Těšíme se na další tvořivé projekty, děkujeme paní Širocké a všem babičkám,
které se podílejí na tomto důležitém aspektu vzdělávání naší mládeže.
V listopadu nám přijdou číst do třídy žáci devátých tříd naší školy. Jsme na ně
moc zvědaví, jak jim to půjde. Ani se nenadějeme a budeme předčítat na
oplátku my jim.
Touto akcí se naše třída zapojila do celostátní akce Celé Česko čte dětem.
Třída I. C s paní učitelkou

20231011_100701

Obrázek 1 z 9