Žáci navštívili kostel sv. Anny v Rychvaldě

Není obvyklé chodit se žáky do kostela, pouze v případě, že je tento kostel součástí
učiva o našem městě. Od školy není daleko a stojí za to ho vidět. Je to
římskokatolický farní kostel, který byl postaven v roce 1596 a jedná se o kulturní
památku České republiky. Zvenku je krásný, v roce 2012 proběhla rozsáhlá oprava,
ale i uvnitř mohly děti obdivovat krásný oltář se sochami svatých, varhany a
vyobrazenou křížovou cestu. Určitě to byl pro děti zážitek. Tímto děkujeme panu
faráři za hezkou prohlídku s výkladem.
Za učitelky 3.tříd Iva Trčková

20231025_080945

Obrázek 1 z 30