Medvěd překvapil prvňáčky v tělocvičně

Pro naše prvňáčky uspořádal Městský sportovní klub Orlová dne 25. 10. v tělocvičně tzv. sportovní
roadshow, resp. proběhl malý nábor sportovců. Velkým potleskem přivítali naši prvňáčci trenéry
nejen baseballu, ale také fotbalu a tenisu. Největší úsměv na tváři vykouzlil obrovský medvěd, který
se tak tak vešel do dveří. A vůbec do tělocvičny! Děti na něm mohly oči nechat.
Trenéři si prvňáčky rozdělili do družstev. Na každém stanovišti si pak děti zkoušely zábavnou formou
průpravná cvičení z tenisu, baseballu i fotbalu. Dětem i učitelům se akce moc líbila.
Děkujeme za uspořádanou akci ��.

Za kol. učitelů Radka Křižoščaková