Literární soutěž 4. a 5. tříd

V listopadu proběhla literární soutěž. Letošní rok jsme si vybrali tvorbu básně na téma rodina.
Nejdříve proběhlo třídní kolo, do kterého se zapojila většina žáků. Z těchto prací byly vybrány 3
z každé třídy do školního kola.
Vítěze školního kola vybrali žáci všech zúčastněných tříd.
1. místo V. Čapková
2. místo M. Hříbková
3. místo A. Heroková
Děkujeme Spolku rodičů při ZŠ Rychvald za poskytnuté odměny.

Za pořadatele Mgr. M. Kaděrová

Vítězná báseň:
Moje rodina
Maminka je velmi milá, také je i starostlivá.
Tatínka má velmi ráda, tatínek si s námi hrává.
Tatínek je opravář, je to velký pohodář.
Máme doma také pejska, chytá venku rejska.
Brácha běhá po domě, mám to asi podobně.
Brácha má rád plyšáky, máma zase strašáky.
Máme malé rybičky, červené jak třešničky.
Taky máme ovečku, huňatou jak dečku.
To je moje rodinka, malinká, jak květinka.
Na zahradě stromeček, máme velký domeček.