Společná hodina čtení deváťáků a prvňáků

„Jupí, dojdou velcí deváťáci“, ozývalo se z lavic v prvních třídách. Na konci listopadu se totiž konal
projekt, ve kterém své čtenářské dovednosti předvedly 9. ročníky. Hodina čtení, ale také povídání a
porozumění textu proběhla ve všech prvních třídách. Nejdříve se celá třída představila, poté
následovalo rozdělení do předem daných dvojic, případně do skupinek. Deváťáci byli naprosto
připraveni nejen s otázkami k četbě, ale měli s sebou také omalovánky, které navazovaly na knihu, a
prvňáčci se tak na malou chvíli mohli od čtení odreagovat vybarvováním. Radostnou odměnou všem
prvňáčkům byla sladkost a záložka do knihy, kterou deváťáci vytvořili.
Děkuji vyučujícím českého jazyka v 9. ročníku za pomoc s nácvikem i organizací.

Za kol. uč. Radka Křižoščaková