Recitační soutěž

Dne 20. 2.  se konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (2. a 3. třída) a starší žáci (4. a 5. třída). Zúčastnilo se celkem 30 účinkujících. Žáci si připravili krásné básničky, které s menší trémou zarecitovali. Každý sklidil velký potlesk. Porota složená z  učitelů vyhodnotila tři nejlepší výkony. D. Lindáková

 V kategorii mladších žáků se umístili:

  1. místo – Vendula Grabovská (2. A)
  2. místo – Sofie Dziková (3. B)
  3. místo – Alex Herok (2. B)

V kategorii starších žáků:

  1. místo – Alice Heroková (5. A)
  2. místo – Matěj Novotný (5. B)
  3. místo – Lucie Havlínová (4. B)