3. místo ve vybíjené pro ZŠ Rychvald

Každoročně se v měsíci březnu koná městské kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd.
Sestavili jsme družstvo, které nás jelo reprezentovat do Orlové, kde se na ZŠ K. Dvořáčka turnaj konal.
Celkem soutěžilo 8 družstev. Ta byla rozdělena na 2 skupiny. My byli ve skupině B, kterou jsme
jednoznačně vyhráli.
Pak ale proti nám nastoupilo družstvo ZŠ Školní Orlová, které nás svým suverénním způsobem
porazilo. Porážku jsme těžce nesli, a pak jsme se už proti domácímu týmu nedokázali vzchopit,
2. zápas jsme prohráli. Takže jsme skončili na pěkném 3. místě.
Nicméně pochvalu si celé družstvo zaslouží, protože v týmu jsme měli i 5 chlapců ze 4. ročníku.
Je dobré si takto vyzkoušet síly i s jinými družstvy, umět přijmout výhru, ale i porážku.
A teď jména našich chlapců : Karel a Jakub Drozdovi, Šimon Gabor, Marek Kviatkovský, Nikolas
Kučerňák, David Veselý, Tomáš Gavron, Dominik Děrgel, David Tyrk, Kvido Parvonič, Matyáš Viater a
Boris Žebrák
J.Pechová