Karel IV. – Otec vlasti

V pondělí 4. 2. se žáci 4. tříd seznámili během dramadílny se životem Karla IV. Přestože jsme v dějepisném učivu trošku pozadu a Lucemburky budeme teprve brát, žáci spoustu informací o Karlu IV. již znali.

Společně s lektorkami s Theater Ludem pronikli hlouběji do dějin, zjistlili, jak se Karel jmenoval po narození, kolik měl žen a dětí, ale i co všechno nechal postavit či založit.

Z vlastních těl poskládali některé nejvýznamnější památky a nakonec Karlovi vyrobili korunovační klenoty.

Po dvou hodinách jsme byli všichni o něco moudřejší.

T. Gränzerová