Maškary k vám přišly, hej….

„Tydli, fidli, bumtarata,

otevřete, kmotře, vrata.

Maškary k vám přišly, hej!

Začal masopustní rej!“

Tuto masopustní říkanku se naučily všechny děti z prvního stupně ZŠ Rychvald během projektu Masopust. Nebyla však jediná. Ale hezky od začátku…

S tradicemi a zvyky našich předků se žáci seznamují běžně ve výuce. Nicméně nezaškodí občas si výuku trochu oživit. Proto jsme se letos opět rozhodli pro zorganizování projektu a jeho začlenění do hodin.

Žáci se tak seznámili s další tradicí, která je zapsána mezi nehmotné památky UNESCO České republiky. Vyrobili si třídní Vozembouch, zjistili, kdy a proč masopust naši předkové slavili, naučili se nové, mnohdy bláznivé a veselé říkanky a písničky, kterými se koledovalo na vesnicích, ale také pracovali s texty s masopustní tématikou v češtině, vlastivědě či prvouce. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si vytvořili masky nebo škrabošky a v tělocviku si zahráli medvědí honičku.

Jejich úsilí bylo korunováno malou ukázkou toho, co se naučili, v pátek 8. února na náměstí, a samozřejmě také odměněno malou sladkostí – koledou.

Nemalou měrou se pak zapojily i paní kuchařky, které všem „obědářům“ usmažily vynikající slaďoučké koblížky.

Za organizátory T. Gränzerová