Hurá, slavíme Den dětí!

Žáci 1. stupně slavili „Den dětí“ pohybem a zábavou. Učitelé si pro ně připravili atletický trojboj v hodu, skoku do dálky a běhu na 50 m. Žáci soutěžili, hráli míčové hry, také se bavili s Hopsalínem. Ten s nimi tančil, připravil pro ně různé hry, foukal bubliny a za odměnu jim vykouzlil z balónků různé hračky.

Pak následovalo vyhlášení vítězů a předání diplomů a cen. Sladkou odměnu získali všichni malí sportovci.

Děkujeme Klubu rodičů při ZŠ Rychvald za poskytnutí finanční podpory na nákup odměn a rodičům, kteří se podíleli na  organizaci akce.

Za 1. stupeň M. Kaděrová