Myslivec je od slova myslit?

Nejen tuto, ale i mnoho dalších informací, se dozvěděli žáci 3. A a 3. B třídy dne 7. 6., kdy probíhal jejich projektový den „Naše příroda“. Tento den jsme odjeli do hájenky v Havířově, kde pro nás Okresní myslivecký spolek společně s vyučujícími připravil 4 hodiny zajímavého učení v přírodě.

  Nejdříve jsme byli přivítáni členy Okresního mysliveckého sdružení  Karviná . Žákům byla představena práce myslivců, důležitost jejich fungování a způsob, jak se myslivcem stát. Pak byli rozděleni do několika skupin, které se průběžně střídaly na jednotlivých stanovištích:

  1. teoretická část – myslivecká mluva, rozdělení zvěře, péče o zvěř, příbytky živočichů, nebezpečí v lese (jedovaté byliny, přenosné nemoci na člověka – vzteklina)
  2. Preparáty trofejí – kůže, rohy, parohy, vycpaniny, poznávání živočichů
  3. Dřeviny – procházka do okolního lesa, poznávání dřevin
  4. Střelba ze vzduchovky a z luku – praktická ukázka a nácvik střelby s ohledem na bezpečnost
  5. Ukázka lovecké upotřebitelnosti mysliveckého psa – vyhledání, vystavení a dohledání zvěře.

O přestávce bylo pro děti připraveno občerstvení.

Na konci byli naši žáci pochváleni, že navštěvují školu, která je opravdu vzdělává, protože jejich znalosti byly na vysoké úrovni.

Závěrem bych chtěla poděkovat za velmi kvalitní přípravu projektového dne a ochotu všech členů mysliveckého sdružení, kteří neváhají a věnují svůj čas našim žákům.

M. Kaděrová