Když je kůň koníčkem

Nejteplejší den v tomto týdnu strávila 4. B v jezdeckém klubu Caballero. Během čtyř hodin si děti nejen vyzkoušely jezdit na koni, ale hlavně zjistily, co všechno péče o takového domácího mazlíčka znamená.

Nejdříve se všichni teoreticky dozvěděli, čím se paní Masárová zabývá. Pak zjistili, co všechno se musí udělat, než poprvé nasednete na koně. Jak a čím ho očistit, osedlat a připravit k jízdě. Poté si prošli společně s cvičitelkou stáje. Některým to v prvních chvílích moc nevonělo, ale časem si všichni zvykli. Po jejich prohlídce již věděli, čím se koně krmí, jak jim poklidit. Když si prohlédli celý areál, dostali se konečně k nějaké pořádné práci. Dva koníčci se od tlupy nadšených „učňů“ nechali vyčistit, vyčesat, vykartáčovat a zůstali klidní i u pokusů o čištění kopyt. Děvčata pak zvládla i splést copánky na koňských žíních.

Po svačince došlo konečně i na odměnu – všichni, kteří chtěli,  si na velkém koni zajezdili. A někteří si domů odnesli podkovu pro štěstí.

Děkujeme paní Masárové za čas, který nám věnovala. Žáci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že kůň rozhodně není snadný koníček.

T. Gräncerová

IMG 20190626 084103
« z 9 »