Přišel!

Byl pátek, 6. prosince. Není těžké uhodnout, na koho žáci ve škole čekali: na bytost nesoucí dobro, bytost zářící něhou a bytost hrozící peklem.
Ano, školu navštívil Mikuláš se svými nezapomenutelnými souputníky. Měl s sebou knihu hříchů, prý plně popsanou. V prvních třídách ji téměř nepoužil, žádné další jméno nepřipsal. A to byli všichni rádi.
O zábavu se postaral tentokrát čert, který neměl k legraci daleko. Děti ale zjistily, že při počítání používá zvláštní čertovskou matematiku, písmena čte jako obrázky. Příští rok má slíbeno, pokud zase
přijde, že si ho děti vyzkoušejí a zjistí, co se naučil. Atmosféru vyrovnával anděl svou přítomností, milým jednáním i příjemným úsměvem.
Co bylo pro žáky ,,nejdůležitější“, toho se dočkali. Z andělských rukou si převzali drobné dárky. A že si je zasloužili! S obrovskou snahou zpívali a přednášeli……
Žáci prvních, druhých i třetích tříd prožili obohacující dopoledne, za což děkujeme ochotným rodičům zastupujícím Spolek rodičů. Už se těšíme na jejich příští návštěvu.
Za vyučující 1. – 3. roč. Eva Ulmanová