Peculiar children

„Paní učitelko, co to znamená?“, ptali se žáci, když jsem jim rozdala slovní zásobu s tímto nadpisem. Jednalo se o divadelní představení v anglickém jazyce o podivných dětech. Na toto představení vyrazili do Ostravy 5. prosince žáci 4. a 5. tříd se svými učiteli a shlédli hodinové představení v anglickém jazyce.
Byl to dobrý zážitek. Protože jsme byli perfektně připraveni, tak jsme ději dobře porozuměli.

Za 4. a 5. ročník M. Kaděrová