Literární soutěž

Máme rádi ovoce a zeleninu?

Toto bylo téma letošní literární soutěže na 1. stupni. Soutěže se účastnili žáci 4. a 5. ročníků. V listopadu proběhla třídní kola. Žáci vymýšleli vhodné rýmy a spojovali je do jednoduchých básniček. Z třídního kola pak postoupila nejlepší díla do kola školního, kde se nám představilo 19 dětských prací. Do hodnocení byli zapojeni všichni žáci, protože mohli hlasovat a svými 2 hlasy ovlivnit celkový výsledek soutěže. Na 1. místě se umístil Václav Hirčko, na 2. místě se umístila Ellen Gumpingerová a na 3. místě se umístila Beatrice Šlachtová. Děkuji všem žákům za jejich práci a Spolku rodičů za poskytnutí odměn pro všechny žáky, kteří se zapojili.     Za 4. a 5. ročníky M. Kaděrová

Vítězná báseň:

Mezinárodní rok ovoce a zeleniny

Nejen když jsou Vánoce,

koupíme si ovoce.

Dáme si ho každý den,

ať můžeme s bráškou ven.

Přináší nám zdraví fůru,

zvládneme i dlouhou túru,

dává hodně energie

a odhání alergie.