Vánoční turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. ročníků

Dne 14. prosince proběhl turnaj ve vybíjené. Utkali se mezi sebou nejdříve žáci čtvrtého ročníku a pak žáci pátého ročníku.

Výsledky turnaje:

  1. místo 4. A 5. B
  2. místo 4. C 5. C
  3. místo 4. B 5. A

Všem gratuluji a děkuji za poskytnutí odměn ze Spolku rodičů.

                                                                                                       Za 4. a 5. ročníky M. Kaděrová

Vybíjená

Obrázek 1 z 2