Náš školní rok jsme nedávno obohatili o jedno nezapomenutelné dobrodružství – výlet do
Tradiční zahrady Hrušov! Žáci 3. A se společně s učiteli vydali do této malebné zahrady, kde
na ně čekala celá řada zajímavých aktivit.
Naši malí řemeslníci si vyrobili panáky ze dřeva. S nadšením a šikovností si vybrali
dřevěné špalíčky a pod vedením jejich průvodkyně se pustili do práce. S vrtačkou v ruce, fixy
a dalšími výtvarnými potřebami si vytvořili krásné panáky, které si mohli odnést domů jako
památku na tento skvělý den nebo jako dáreček pro své blízké.
Po kreativním úsilí se přesunuli ke sportovním aktivitám. Hry s míčem a gumou žáky nejen
rozesmály, ale také povzbudily k pohybu a týmové spolupráci. Žáci si užili soutěživého ducha
a radosti ze společného sportování.
Na závěr si naši hladoví dobrodruzi dopřáli malý piknik, při kterém si opékali špekáčky a
sdíleli zážitky z celého dopoledne. Atmosféra plná smíchu, radosti a společné bašty všem
poskytla ideální příležitost k posílení kolektivního ducha.
Celý den strávený v Zahradě Hrušov byl pro nás všechny nejen poučný, ale především
nezapomenutelný. Jsme vděční za tuto skvělou příležitost pro naše žáky prozkoumat, tvořit a
bavit se mimo školní lavice.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci tohoto úžasného zážitku podíleli, a těšíme se na
další společné dobrodružství!
T. Gränzerová, I. Trčková

1714971925644

Obrázek 1 z 7

Naši nadějní atleti se ve středu 15. 5. 2024 vydali na městské kolo Atletického čtyřboje do
Orlové. A nejen slunné počasí jim přineslo letošní první atletické medaile a poháry. Během
dopoledne celkem 59 dívek a 63 chlapců 7 základních škol měřilo síly ve 4 atletických
disciplínách (60m, vytrvalostní běh, míček/koule, dálka/výška) na školním hřišti a v tělocvičně
ZŠ K. Dvořáčka. Především díky skvělým individuálním výkonům se 20 chlapců a 20 dívek
rychvaldské školy dokázalo v nabité konkurenci prosadit i v letošním městském přeboru této
soutěže v jednotlivých kategoriích. Nejlépe se umístily naše starší žákyně, které si
vybojovaly titul městského přeborníka. Ani starší žáci nezůstali pozadu a sklidili pohár
stříbrný. Naše mladší žákyně a žáci zkompletovali sbírku cenných kovů, jelikož obě kategorie
získaly bronzové poháry. Mezi naše nejúspěšnější jednotlivce letošního městského přeboru
patří zlatá K. Kolková nebo bronzová A. Ševčíková. Mnoho dalších našich reprezentantů se
umístilo v nejlepší desítce.
Všem našim atletům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy a přání dalších
úspěchů v budoucích kláních.

Mgr. David Pokluda

V druhé polovině dubna proběhla na základní škole v Rychvaldu soutěž zaměřená na informatické
myšlení. To je trend v souladu s novou vládní vzdělávací strategií 2030+ a změnou RVP (Rámcově
vzdělávací program), která zavádí tzv. Novou informatiku. Cílem je žáky co nejlépe připravit na
dynamicky se měnící trh práce.
Do soutěže se zapojilo celkem 222 žáků z druhého stupně, kteří řešili 20 teoretických otázek a jeden
praktický úkol. Pro úspěšné zvládnutí nebyly nejdůležitější nabiflované vědomosti, ale logické
myšlení, pozornost a pochopení základů algoritmizace. Pro nejlepší řešitele, kterými se stala Natálie
Wolfová, Vít Dobřanský a Tereza Chalupová, byly nachystány věcné ceny. Porota ještě ocenila žáky
Jana Tomana, Matyáše Sivka a Luboše Rutara za velmi dobré výsledky.
Informatici ZŠ Rychvald

Vitezka-souteze-Natalka-Wolfova-8.B

Obrázek 1 z 2

Svůj svátek oslavili naši kantoři celkem neobvykle. A jelikož na tento den připadly velikonoční
prázdniny, proběhl v naší tělocvičně zajímavý exhibiční zápas už ve středu. Těsně po poledni pod
školní volejbalovou sítí došlo k poměřování vzájemných sil žáků 9. tříd s výběrem učitelského sboru.
Od začátku prvního setu byl zápas ze strany učitelského sboru opatrný, a proto se výběr žáků dokázal
trhnout do mírného vedení. Nakonec se učitelům podařilo vedení zvrátit na svou stranu a získat pro
sebe set v poměru 25:19. Od začátku druhého setu žáci své kantory doslova drtili a občas došlo i
k divácky pohledným a dlouhým výměnám, od profesionálního zápasu k nerozeznání. Žáci v průběhu
tohoto setu dokonce bodově výrazně odskočili až do nerozhodného stavu 23:23, kdy se učitelům
podařilo dvěma rychlými míči získat i druhý set.
I když se 11 vyučujících a 8 vycházejících dívek a chlapců nakonec rozešli za konečného
stavu 2:0, šlo o kvalitně strávený čas na hřišti, kde nebylo nouze o zajímavé či vtipné situace. Ty také
ocenili diváci bouřlivým potleskem.

David Pokluda